Lid landelijke raad

Vacature

Functieprofiel 

Scouting Regio Klein Gelderland maakt onderdeel uit van Scouting Nederland en heeft ruim 2.500 leden verspreid over 29 Scoutinggroepen. Als lid Landelijke Raad vertegenwoordig je
samen met het plv. lid Landelijke Raad alle leden van Regio Klein Gelderland in de Landelijke Raad van de vereniging Scouting Nederland.

 

Taken van het lid landelijke raad

 • Je zorgt samen met het plv. lid Landelijke Raad voor een goede voorbereiding op de
  vergaderingen van de Landelijke Raad en bent bij de raad aanwezig.
 • Je informeert, overlegt met en raadpleegt het regiobestuur en de regioraad over de
  agendapunten en besluiten van de Landelijke Raad.
 • Je brengt verslag over de afgelopen vergadering van de Landelijke Raad uit aan het
  regiobestuur.
 • Je vertaalt het landelijk beleid samen met het plv. lid Landelijke Raad naar
  regiobeleid en communiceert deze naar de groepen tijdens de regioraad.

Voorwaarden 

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Regio Klein Gelderland en Scouting Nederland.
 • Je bent minimaal 18 jaar of ouder.
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en jezelf hierin te ontwikkelen.

Aanstelling 

Het lid Landelijke Raad wordt benoemd door de regioraad. Je bent dan lid van het algemeen bestuur van Regio Klein Gelderland.

Inschatting tijdsbelasting: 

 • Gemiddeld drie uur per maand op flexibele basis.
 • Twee keer een Landelijke Raad per jaar.
 • Twee keer een regioraad per jaar.
 • Een keer een regiostart per jaar.