Penningmeester

Vacature

Functieprofiel 

Scouting Regio Klein Gelderland maakt onderdeel uit van Scouting Nederland en heeft ruim 2.500 leden verspreid over 29 Scoutinggroepen. Als penningmeester van onze regio ben je verantwoordelijk voor het gezonde financiële huishouden van Regio Klein Gelderland en maak je deel uit van het regiobestuur. 

 

Taken van de penningmeester 

 • Je bent verantwoordelijk voor het financieel beleid van Regio Klein Gelderland en ziet toe op de totstandkoming van een meerjarenbeleid. 
 • Je maakt de begroting van Regio Klein Gelderland en presenteert aan het einde van het boekjaar een financieel jaarverslag. 
 • Je verzorgt de inning van de jaarlijkse contributie en ziet hierop toe. ● Je ondersteunt bij- en controleert de begrotingen van de verschillende activiteiten en trainingen binnen onze regio. 
 • Je organiseert samen met de kascommissie de jaarlijkse kascontrole en verkrijgt daarmee de jaarlijkse decharge. 
 • Je legt verantwoording af aan de Regioraad. 

 

Voorwaarden 

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Regio Klein Gelderland en Scouting Nederland. 
 • Je bent minimaal 21 jaar of ouder. 
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen. 
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en jezelf hierin te ontwikkelen.

 

Aanstelling 

De penningmeester wordt benoemd door de Regioraad. Je bent dan lid van het regiobestuur van Regio Klein Gelderland. 

 

Inschatting tijdsbelasting: 

 • Gemiddeld tien uur per maand op flexibele basis. 
 • Twaalf regio-bestuursvergaderingen per jaar. 
 • Twee keer een Regioraad per jaar. 
 • Een keer een Regiostart per jaar.