Regioraad

Het verslag van de laatste vergadering kun je vinden bij de downloads op www.kleingelderland.nl

Tijdens deze Regioraad is er gevraagd om een extra vergadering waarin met name de financiën van de regio aan bod komen. Het bestuur heeft in haar laatste bijeenkomst de planning besproken met de “uitvoerders” van achterstallig onderhoud en heeft als datum 15 februari 2022 gepland. Op deze datum stond een groepsvoorzittersoverleg, die is verplaatst naar 1 maart 2022 zoals eerder vermeld op de activiteitenkalender.

We hopen jullie tijdig te informeren over de plaatsing van de stukken op de website en zijn nog op zoek naar een ruime locatie.

 

Activiteitenkalender

Als je deze mooie kalender wilt ontvangen stuur een mailt naar [email protected] en het wordt bezorgd.

Downloaden via de website kleingelderland.nl kan ook.

 

Planning 2022

Groepsvoorzittersbijeenkomst

  • 1 maart 2022
  • 1 november 2022

Regioraad

  • 15 februari 2022
  • 22 maart 2022
  • 29 november 2022

Landelijke raad 11 juni 2022

  • 10 december 2022

 

Vacatures

Jammer genoeg zijn er een aantal medewerkers die aangegeven hebben geen deel meer uit te willen maken van het regioteam. Een deel van de taken oppakken kan in goed overleg altijd. Graag willen we de vacatures onder jullie aandacht brengen;

Penningmeester, Hoofd HRM, Hoofd Activiteitenteam, coördinator Bevers, coördinator Welpen (duo functie), coördinator Scouts (duo functie), Organisatoren diverse activiteiten en Verkeersregelaars.

Mochten er in je netwerk oud-leden mogelijk geïnteresseerde kandidaten zijn, schroom niet ze onder de aandacht te brengen van het regioteam.