Opstartvergadering RSW 2024

Opstartvergadering RSW 2024

Over een paar maanden staat er weer een geweldige RSW op de planning. Hopelijk willen jullie deel uitmaken van dit avontuur!

Dit gaan we aftrappen met de opstartvergadering op 12 december 20:00 uur bij de Markesteen

Aanvulling verslag Regioraad november 2021

Procedure herbenoeming Lid Landelijke Raad

In de aanloop naar de afgelopen regioraad, 20 juli, hebben we in ons enthousiasme om afgevaardigden van groepen nog voor ze zomerperiode te ontmoeten onvoldoende rekening gehouden met de procedure die vooraf gaat aan de (her)benoeming van een (plaatsvervangend) Lid...