Privacy

Wij willen je graag transparant informeren

Als Scoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem Scouts Online. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe we met je gegevens omgaan staat hieronder beknopt beschreven. Voor meer informatie kun je ook terecht op www.scouting.nl/privacy.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Regio Klein Gelderland kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten, deelneemt aan activiteiten van Regio Klein Gelderland en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Regio Klein Gelderland verstrekt. Een aantal voorbeelden van persoonsgegevens zijn:

  • Je voor- en achternaam
  • Je Scouting Nederland lidmaatschapsnummer
  • Je functies binnen Scouting
  • Je geboortedatum
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Je IP-adres

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Regio Klein Gelderland verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat van ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor jouw veiligheid. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat je Scoutinggroep heeft gemaakt in Scouts Online ten behoeve van een activiteit of training.

Regio Klein Gelderland controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer.

Waarom Regio Klein Gelderland gegevens nodig heeft

Regio Klein Gelderland verwerkt je persoonsgegevens om georganiseerde activiteiten en trainingen tot een goede uitvoer te brengen, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast om telefonisch contact met je te kunnen opnemen als je daar om verzoekt. Daarnaast kan Regio Klein Gelderland je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten deelnemersovereenkomst.

Hoe lang Regio Klein Gelderland je gegevens bewaart

Regio Klein Gelderland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien je geen actief lid meer bent van een groep binnen Regio Klein Gelderland.

Delen met anderen

Regio Klein Gelderland verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een deelnemersovereenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wijzingen privacybeleid

Regio Klein Gelderland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van Scouts Online te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.scouting.nl/privacy.

Disclaimer

De inhoud van kleingelderland.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Regio Klein Gelderland tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Regio Klein Gelderland expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. 

<Volledige disclaimer nog invoegen>

Cookies

Regio Klein Gelderland is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Regio Klein Gelderland maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

<Volledige cookieverklaring nog invoegen>