In de aanloop naar de afgelopen regioraad, 20 juli, hebben we in ons enthousiasme om afgevaardigden van groepen nog voor ze zomerperiode te ontmoeten onvoldoende rekening gehouden met de procedure die vooraf gaat aan de (her)benoeming van een (plaatsvervangend) Lid Landelijke Raad.

Tijdens de vergadering werd daarop, terecht, gewezen.

Door de aanwezigen is er geen bezwaar aangetekend tegen de herbenoeming van Claudia Verheij als Lid Landelijke Raad. Om ook andere vrijwilligers in het gebied van onze regio in de gelegenheid te stellen hun stem met ons te delen geven we reactietijd. Tot uiterlijk 20 augustus kun je reageren op, instemmen met of bezwaar maken tegen de herbenoeming van Claudia Verheij als Lid Landelijke Raad.

Alle door ons ontvangen mail, in het kader van deze herbenoeming, op [email protected] worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Namens het regiobestuur,

Danielle Boers             voorzitter

Sybren Strikwerda      secretaris