Op zaterdag 16 april zijn alle regiomedewerkers van het trainingsteam, coördinatieteam, ondersteuningsteam en het dagelijks bestuur bijeengekomen voor een heidag. Doel van deze middag was om het te hebben over waar wij als Regio Klein Gelderland over een aantal jaar willen staan. Wat gaat goed, en waar is ruimte voor verbetering? Daarnaast was er natuurlijk ook gewoon tijd om elkaar beter te leren kennen en samen een hapje te eten.

Communicatie

Met het in gebruik nemen van de nieuwe website willen we als regio ook stappen gaan maken met betrekking tot de communicatie naar aangesloten scoutinggroepen en haar leiding en besturen. De maandelijkse nieuwsbrief per e-mail met daarin alle informatie zal komen te vervallen. Mailing gebeurt alleen nog gericht naar speltakken en groepsbesturen over activiteiten. Alle informatie over activiteiten, trainingen en al het andere in de regio, zal voortaan via de website beschikbaar zijn. Dit gebeurt onder andere in het ‘regionieuws’ op de voorpagina en specifieke pagina’s voor activiteiten en trainingen via het hoofdmenu.

Alle coördinatoren en trainers plus het bestuur zijn afgelopen zaterdag bijgepraat door de Webmaster met de nieuwe strategie. Nu aan hen de taak om dit uit te dragen naar scoutinggroepen zodat ook zij geen belangrijke informatie meer mislopen. Ook zijn er foto’s gemaakt van alle regiomedewerkers en regioteams die een functie binnen het Algemeen Bestuur bekleden. Binnenkort verschijnen deze op de website zodat vrijwilligers met een vaste functie een gezicht krijgen. Hierover later meer.

Pizza uit eigen oven

De tijd vloog voorbij en al snel was het tijd om te beginnen aan het maken van eigen pizza’s. De deegbollen stonden voor het grijpen en er waren verschillende toppings beschikbaar. Daarna snel de oven in om langzaam gaar te laten worden. Onze eigen pizzabakker Ivo had het kunstje al snel onder de knie en heeft iedereen zijn pizza met liefde bereid. Het schijnt zelfs dat er deegbollen met een grote hoeveelheid Nutella de oven uit kwamen. Erg lekker!

Brainstormsessie

Na de goedgevulde pizza’s heeft iedereen kunnen uitbuiken tijdens de brainstormsessie. Doel van deze sessie is het benoemen van punten die goed gaan en waar iedereen trots op mag zijn. Een aantal punten waren:

  • Veel enthousiaste vrijwilligers van scoutinggroepen bij activiteiten (die dus meegaan als medewerker)
  • Een goed gevulde activiteitenagenda bij verschillende speltakken
  • Trainingsaanbod waar scoutinggroepen/jeugdleden veel aan hebben

Natuurlijk willen we als regio ook groeien in hetgeen wat we al doen. Daarom een tweede ronde met punten die we met elkaar veel beter zouden kunnen doen. Hier een greep uit de opmerkingen vanuit de regiomedewerkers:

  • Introduceren van dagmedewerkers die het eventueel leuk vinden om een paar uur mee te helpen, maar er niet een hele activiteit bij willen/kunnen zijn
  • Mogelijkheid deelnamekosten voor medewerkers te reduceren of zelfs gratis te maken
  • Zo veel mogelijk groepen mee te laten doen aan activiteiten
  • Groei van het aantal groepen/leden binnen de regio
  • Het trainingsaanbod vergroten zodat ook jeugdleden meer kunnen leren over Scouting
  • Eigen trainers kunnen opleiden

Het dagelijks bestuur gaat al deze ideeën bundelen en komt met een plan voor realisatie.