Nieuws
Vacature secretaris Dagelijks Bestuur
Scouting vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Regio Klein Gelderland faciliteert/organiseert activiteiten en trainingen voor aangesloten scoutinggroepen uit omgeving Arnhem en omstreken. Daarnaast voorziet Regio Klein Gelderland in groepsondersteuning waar nodig. Al onze vrijwilligers doen dit in diverse functies. Direct, bijvoorbeeld als regiocoördinator van een speltak, of als trainer. Maar ook indirect, als penningmeester of vertrouwenspersoon.

Functieprofiel
Scouting Regio Klein Gelderland maakt onderdeel uit van Scouting Nederland en heeft ruim 2.500
leden verspreid over 29 scoutinggroepen. Als secretaris van onze regio ben je verantwoordelijk voor
verslaglegging van de regiovergaderingen en voor het verzamelen en bewaren van informatie.

Taken van de secretaris
• Je zorgt voor de verslaglegging van regioraden, voorzittersoverleggen en
bestuursvergaderingen.
• Je bent verantwoordelijk voor de lijst met actiepunten van het regiobestuur.
• Je zorgt samen met de voorzitter dat de uitnodigingen en agenda’s van bovengenoemde
vergaderingen vastgesteld en tijdig verstuurd worden.
• Je bent gegevensbeheerder van Regio Klein Gelderland en zorgt dat gegevens van
bestuursleden, regiovrijwilligers en scoutinggroepen met haar leden up-to-date zijn.
• Je draagt zorg voor de aanvraag van waarderingstekens.
• Je draagt zorg voor de aanvraag en het up-to-date houden van VOG’s

Voorwaarden
• Je onderschrijft de doelstelling en de reglementen van Regio Klein Gelderland en Scouting
Nederland.
• Je bent minimaal 18 jaar.
• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen.
• Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en jezelf hierin te ontwikkelen.

Aanstelling
De secretaris wordt benoemd door de regioraad. Je bent dan lid van het regiobestuur van Regio Klein
Gelderland.

Inschatting tijdsbelasting
• Gemiddeld 10 uur per maand op flexibele basis.
• Overleggen per jaar:
o 12 regiobestuur overleggen
o 2 regioraden
o 2 regionale voorzittersoverleggen

Contact opnemen kan met bestuurvia [email protected].