Spelkwaliteit

Steeds een beetje beter

Vanuit de landelijke Scouting Academy is het project Spelkwaliteit ontstaan, om groepen te helpen hun scoutingspel eens onder de loep te nemen en waar mogelijk handvatten aan te reiken om de kwaliteit van het wekelijkse spelaanbod te verbeteren. In dit project kunnen praktijkbegeleiders onder leiding van een landelijke coach, een landelijke spelspecialist en regio praktijkcoaches in 4 avonden modules volgen waarmee ze in hun eigen groep aan de slag kunnen gaan.

In verschillende regio’s heeft dit project al met succes plaatsgevonden en nu staat de inschrijving voor groepen uit regio Klein Gelderland ook open. Avonden zullen plaatsvinden op 6 februari, 20 februari, 6 maart en 27 maart. Inschrijven kan tot 26 februari, dus zorg dat je er met het aanmelden snel bij bent!

In deze bijeenkomsten krijgt de praktijkbegeleider vooral veel kennis over de spelvisie, de spelmethode, de visie van Scouting, de rol als praktijkbegeleider ten aanzien van spelkwaliteit en handvatten hoe in gesprek te gaan met de leidingteams. In een van de modules wordt een spel uitgelegd, die alle deelnemende praktijkbegeleiders ook daadwerkelijk krijgen uitgereikt om mee te nemen naar de groep. Zolang het project draait komt het spel niet op de vrije markt. De groepen die het spel al hebben zijn er vaak erg enthousiast over. Kortom, een uniek item en echt de moeite waard!

Ook voor het bestuur van de deelnemende groepen volgt een bijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op 1 maart en is vooral bedoeld om hen mee te nemen in de spelvisie en spel. Veel bestuurders zijn zich niet bewust van hun rol ten aanzien van de praktijkbegeleider, waarom we spel zo belangrijk vinden en wat de samenwerking met de praktijkbegeleider inhoudt. Als de praktijkbegeleider iets in de groep gedaan wil krijgen, heeft hij daarbij de steun van het bestuur soms extra nodig.

Wat kost het de groep aan tijd?

Naast de 4 avonden wordt er van de praktijkbegeleider verwacht dat hij/zij minimaal 1 gesprek voert met een leidingteam over spelkwaliteit. Samen ga je, met behulp van het hierboven genoemde spel, op zoek naar een onderwerp waarop je als speltakteam iets kunt veranderen in je spelprogramma, met als doel je de kwaliteit op een hoger niveau te tillen.

Wat krijgt de groep er voor terug?

– Een gratis opleiding voor maximaal twee praktijkbegeleiders
– Een spel om nu, maar ook in de toekomst kwaliteit van het scoutingspel zo hoog mogelijk te krijgen
– Handvatten om de kwaliteit van het wekelijkse spelaanbod te verbeteren – en daarmee de kinderen een nog mooier scoutingspel te bieden!

Ben jij praktijkbegeleider en kan jouw groep wel wat hulp gebruiken? Schrijf je dan in via SOL voor deze inspirerende bijeenkomsten!