Activiteiten, Scouts, Explorers

Informatie sluiting Arnhemse Winterhike 2017

Alle groepjes zijn inmiddels onderweg om de laatste kilometers naar het eindpunt af te maken. Ondertussen wordt op de eindlocatie al hard gewerkt om alle Scouts een warm welkom te geven. We willen ouders en/of verzorgers, opa’s en oma’s, leiding en andere belangstellenden van harte uitnodigen om de sluiting bij te wonen. Helaas kunnen we de eindlocatie nog niet verklappen. De eindlocatie is  bekend bij ouders en/of verzorgers en leiding van de betreffende groep.

Informatie over de sluiting

  • Binnenlopen kan vanaf 15.30 en de prijsuitreiking start om 16.00. Exacte locatie weten? Informeer bij de leiding van de groep.
  • Er is voldoende parkeergelegenheid. Parkeer de auto in de daarvoor bestemde parkeervakken.
  • Gelieve zo veel mogelijk ruimte aan de kinderen te geven zodat zij goed zicht hebben bij de prijsuitreiking.

Na de prijsuitreiking kan het kind meegenomen worden door de ouders en/of verzorgers. Indien er leiding aanwezig is van de eigen groep, denk er dan aan om uw kind af te melden!

<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/kleingelderland">Tweets van @kleingelderland</a> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>