Hoe werkt dat met de Landelijke Raad?

En waarom mag iedereen stemmen?

Twee keer per jaar komen alle groepen uit onze regio bijeen op de Regioraad. Dit is de vergadering waar de stand van zaken besproken wordt en besluiten worden genomen. Op landelijk niveau is er ook zo’n vergadering. Dit noemen ze de Landelijke Raad. Iedere regio mag hier twee leden voor afvaardigen. Deze leden zijn de stem van de regio en daarom is het belangrijk dat we deze mensen hebben. Het kiezen van deze leden verloopt net iets anders dan normale functies. Hoe dat anders is, lees je in dit bericht.

Verkiezing (plv.) lid Landelijke Raad

Tijdens de komende Regioraad kiezen we een nieuwe lid Landelijke Raad en een plv. Lid Landelijke Raad. En zoals je hierboven al las, is dat erg belangrijk. In het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland wordt het een en ander uitgelegd over de manier waarop de raadsleden gekozen worden. De volgende vrijwilligers mogen hun stem uitbrengen:

  • Alle kaderleden van scoutinggroepen in de regio.
  • Alle kaderleden van de regio die niet aangesloten zijn bij een scoutinggroep in de regio.
  • Alle kaderleden van Scouting Nederland, woonachtig binnen de geografische grenzen van de regio.

Mocht je onder een van de bovenstaande categorieën vallen, dan kun je jouw stem uitbrengen op de eerstvolgende Regioraad van 24 oktober. Dit gebeurt schriftelijk en op locatie.

Waarom mag iedereen dan stemmen?

Een lid van de Landelijke Raad wordt niet afgevaardigd door de groepen uit de regio, maar wordt afgevaardigd door alle leden uit de regio. Daarom is het belangrijk dat ieder kaderlid dat stemgerechtigd is, zijn stem kan uitbrengen. Vergelijk het met de verkiezingen van de Tweede Kamer. Daarbij wil je ook dat jij persoonlijk kan stemmen op jouw volksvertegenwoordiger.

Wat als ik niet kan stemmen?

Als je niet aanwezig kan zijn, dan kun je helaas niet stemmen. Een volmacht voor jouw stem is niet mogelijk. Ook worden blanco stemmen niet meegnomen in de uiteindelijke telling. Je kunt enkel voor of tegen stemmen.