Algemeen

Speltak

Algemeen

Locatie

't Hijgend Hert
Hommelseweg 551, 6821 LK Arnhem, Netherlands
Speltakken

Datum

08 sep 2020

Tijd

20:00

Regioraad

De regioraad is hét overleg waar alle groepen in de regio aan de macht zijn. In de regioraad worden besluiten genomen wie er in het regiobestuur zitten, over de financiën van de regio en over velerlei andere zaken. Iedere groep in de regio heeft één stem, de regioraad is het hoogste orgaan van de regio.