Algemeen

Speltak

Algemeen

En voor de speltak(ken):

Besturen

Locatie

Scouting André de Thaye
Voetiuslaan 41, 6828 TD Arnhem, Nederland
Speltakken

Datum

13 nov 2018

Tijd

20:00 - 22:00

Regioraad 13 november 2018

Hierbij nodigen wij alle vertegenwoordigers van groepen (leiding en bestuursleden) in Regio Klein Gelderland uit voor de eerstvolgende Regioraad. Uiteraard staat deze vergadering open voor alle leidinggevenden en bestuursleden van groepen binnen onze regio. De bijlagen voor deze regioraad kunnen worden gedownload via de downloads op onze website.

Kan jouw groep niet aanwezig zijn?

Mocht er van je groep niemand in de gelegenheid zijn deze Regioraad bij te wonen, dan graag een berichtje aan secretaris@kleingelderland.nl. Er is de mogelijkheid om vooraf vragen in te dienen, deze vragen zullen aan bod komen op de Regioraad. Je kunt de vragen mailen aan het hierboven genoemde mailadres.