Voorzitter

Vacature
De afgelopen jaren hebben we flink ingezet op samenwerking met en tussen de groepen. De 29 groepen zijn immers samen de regio. De groepen weten elkaar inmiddels te vinden in raad en daad, via een van de appgroepen of de regionale overleggen, maar ook via de activiteiten en de trainingen. Door goede samenwerking ontstaan de beste ideeën en de mooiste uitdagingen.
Daarnaast hebben we de organisatie versimpeld en ongeschreven afspraken uitgeschreven in beleid. Ook hebben we gekeken waar kosten bespaard konden worden, zodat er meer geld overblijft voor waar het om draait: het Scoutingspel en de kinderen. De regio staat er goed voor, en daarmee is het een mooi moment om de voorzittershamer over te nemen.

 

Je bezigheden

 • Je zorgt voor de algemene aansturing binnen Regio Klein Gelderland.
 • Je leidt de regioraad, het voorzittersoverleg en de regio-bestuursvergaderingen. Als voorzitter zorg je er voor dat vergaderingen ordelijk verlopen en besluiten worden genomen.
 • Je neemt deel aan landelijke voorzittersoverleggen.
 • Je vertegenwoordigt de regio naar gemeenten en externen.
 • Je vertaalt het landelijk beleid naar regiobeleid en communiceert deze naar de aangesloten groepen.
 • Je ziet toe op de totstandkoming van het meerjarenbeleid, jaarplan en de taakverdeling in de regio.
 • Je legt verantwoording af en licht bestuursbesluiten toe tijdens de regioraad.
 • Je stemt werkzaamheden af in het regiobestuur.
 • Je motiveert, stimuleert en adviseert je medebestuursleden.

Wie zoeken wij

We zoeken een verbinder die tussen de groepen staat, maar die ook het gesprek durft aan te gaan om ervoor te zorgen dat dingen goed geregeld worden. We zoeken een toegankelijk iemand, die ook nog eens bestuurservaring heeft. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:
 • Je onderschrijft de doelstelling en de reglementen van Regio Klein Gelderland en Scouting Nederland.
 • Je bent minimaal 21 jaar.
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en jezelf hierin te ontwikkelen.

Wat krijg je ervoor terug

Als voorzitter van Regio Klein Gelderland ben je tegelijkertijd op groeps- op regionaal- en op landelijk niveau actief. Je wordt betrokken bij bijzondere momenten bij groepen, zowel de positieve als de momenten dat jouw advies erg welkom is. Je bent voorzitter van je ‘regionale scoutinggroep’, maar zit ook op korte afstand van Scouting Nederland en het Landelijk Bestuur. Bij Scouting Nederland praat je bovendien mee over visies en beleid van de landelijke organisatie.
Het is een uitdagende, maar ook dankbare functie waarin je voor veel groepen en daarmee veel jeugdleden echt het verschil kunt maken om het Scoutingspel te verrijken en hun wereld groter te maken. Het zal uiteraard ook zeker een mooie verrijking op je CV en een persoonlijke uitdaging zijn. Als vrijwilliger van Regio Klein Gelderland krijg je natuurlijk ook een regiodas- en polo.

Aanstelling en tijdsbelasting

De voorzitter wordt benoemd door de Regioraad, je bent dan lid van het regiobestuur. Het betreft een vrijwilligersfunctie, gemiddeld kost de functie 6 uur per week op flexibele basis. Onderdeel daarvan zijn de volgende overleggen (per jaar):
 • 6 tot 12 regiobestuur overleggen
 • 2 regioraden
 • 2 regionale voorzittersoverleggen
 • 2 landelijke voorzittersoverleggen
 • 1 regiostart
Heb je interesse of weet je iemand die in dit profiel past? Stuur dan een mail naar: [email protected] en wie weet ben jij onze volgende voorzitter!